Drage kolegice i kolege,

U posljednjih nekoliko godina u Hrvatskoj se pojavio velik broj novih inhalatornih lijekova za liječenje opstruktivnih bolesti pluća – astme i KOPB. Svi ti lijekovi nalaze se u različitim inhalerima, sa različitim indikacijama (neki su odobreni samo za liječenje astme ili samo za liječenje KOPB) te su neki od njih na osnovnoj a neki na dopunskoj listi HZZO-a.

Da bismo vam olakšali rad i unaprijedili liječenje naših bolesnika sa astmom i KOPB, izradili smo tablice inhalatorne terapije za astmu i zasebno za KOPB u kojima su navedeni svi inhalatorni lijekovi dostupni u Hrvatskoj – svi lijekovi podijeljeni su po skupinama te su navedena imena lijeka, djelatne molekule koje lijek sadrži, uređaj u kojem se lijek nalazi (MDI, DPI ili Respimat), režim uzimanja lijeka i da li se nalazi na osnovnoj/dopunskoj listi HZZO.

Tablice su namijenjene svim liječnicima koji skrbe o bolesnicima sa opstruktivnim bolestima pluća, prije svega liječnicima obiteljske medicine, pulmolozima, specijalizantima, studentima, ali i farmaceutima i svim drugim strukama.

Tablice su dostupne na stranicama Hrvatske kuće disanja i Hrvatskog torakalnog društva i moguće ih je preuzeti u PDF formatu.

Tablica inhalacijskih lijekova 2023.