Pravilno disanje

Disanje je najvažniji životni proces ljudskog organizma

 • Prosječan čovjek bez hrane može živjeti oko tri tjedna, bez vode oko tri dana, no bez kisika samo tri minute.
 • Pluća su jedan od glavnih puteva eliminacije nečistoća iz organizma.
 • Naša su pluća u stanju izbaciti oko 250 vrsta otpadnih tvari.

Kako se odvija disanje u organizmu?

Nos mehanički čisti i zagrijava zrak, ždrijelo prima zrak iz nosne šupljine i zagrijava ga na temperaturu tijela. Grkljanu je glavna uloga disanje, ali i fonacija, no ima još jednu važnu ulogu, sprječava svojim poklopcem ulazak hrane u pluća. Kroz dušnik zrak putuje u bronhe, a iz bronha i bronhiola zrak dolazi do alveola koje predstavljaju najvažniji dio pluća jer se upravu tu odvija razmjena plinova.

Dva najvažnija pokreta su udah i izdah

 • Normalan broj dišnih ciklusa je 12 udisaja/minuta.
 • Volumen udahnutog zraka pri jednom udahu je oko 500 ml.
 • Minutni volumen disanja ili količina zraka koja prođe kroz pluća  je oko 6 litara/min.

Pravilno disanje

 • Održavamo specifičnu ravnotežu između O2 i CO2 (odgovarajuća brzina i dubina disanja).
 • Dugačkim i sporim disanjem izbacujemo više CO2, brži je protok kisika u organizam te više kisika dolazi do mozga i mišića.
 • Izbacivanje toksina brže je čak 15 puta.

Nepravilno disanje

 • Većina odraslih diše nepravilno.
 • Nepravilno disanje je nepotpuno i plitko, koristi se svega 30-40 % kapaciteta pluća, dah je sve plići i kraći, a kapacitet pluća sve manji.

Zašto nepravilno dišemo?

 • Jedan od uzroka je nepravilno držanje
 • Disanje kao spontani, automatski fenomen koji ne ovisi o nama
 • Stil života
 • Usvojene navike
 • Okoliš

Osnivatelji zaklade “Hrvatska kuća disanja”

Zaklada suportira