Predstavnici zaklade

Misija i vizija zaklade

  • Promicanje zdravlja dišnog sustava i trajna skrb za napredak znanosti i struke na ovom području u Gradu Zagrebu i Republici Hrvatskoj te potpora razvoju i opremanju odjela i ustanova koje se bave dišnim bolestima.
  • Informiranje i educiranje građana o sprječivosti bolesti dišnog sustava i važnosti njihove aktivne uloge u prevenciji odnosno ranom prepoznavanju, uklanjanju i pravovremenom uključivanju u liječenje i suzbijanje čimbenika rizika, a posebno o važnosti prestanka pušenja.
  • Potpora koordinaciji stručnih, znanstvenih i javnozdravstvenih aktivnosti radi promicanja zdravlja dišnog sustava te u borbi protiv pušenja.
  • Unapređenje stručne i znanstvene suradnje zaklade s europskim i američkim udruženjima liječnika s područja respiracijske medicine kao i znanstvenim institucijama.
  • Podrška educiranju i koordinaciji liječnika, medicinskih sestara i ostalih profesionalaca, kao i pravnih osoba koje se izravno ili neizravno bave respiracijskom medicinom.
  • Prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći radi ostvarenja svrhe Zaklade.
Statut zaklade

Mediji o nama

Portali

Publikacije

TV i radio

Osnivatelji zaklade “Hrvatska kuća disanja”

Zaklada suportira