Ministarstvo zdravstva pokrenulo je kampanju u suradnji sa Zakladom Hrvatska kuća disanja i Hrvatskim torakalnim društvom.

Udahni za život, kampanja je koja promovira Nacionalni program za probir i rano otkrivanje raka pluća kojemu je cilj prevencija i izlječenje ove zloćudne bolesti.

Ministarstvo zdravstva je Nacionalni program pokrenulo jer karcinom pluća predstavlja velik javno-zdravstveni problem kako u Republici Hrvatskoj tako i u svijetu čime je ovo ujedno i prvi Nacionalni program u Europi čime Hrvatska kao članica Europske unije postaje predvodnik u borbi protiv ove zloćudne bolesti.

NACIONALNI PROGRAM OBJEDINJUJE RIZIČNE SKUPINE

U Nacionalni program će biti uključene osobe između 50 i 75 godina starosti, aktivni pušači ili bivši pušači koji su prestali pušiti unutar 15 godina prije začetka provedbe Programa uz dugogodišnji pušački staž, a bez obzira na komorbiditete i druge demografske ili anamnestičke osobitosti.

Uključivanje osoba u Nacionalni program utvrđivat će liječnici obiteljske medicine koji će u skupini osoba o kojima skrbe, naći rizične osobe za razvoj karcinoma pluća te iste uputiti na CT niske doze zračenja (LDCT).

KAKO PRISTUPITI PROGRAMU I KAKO IZGLEDA SAM PROCES

Uz pomoć informatičkog sustava liječnici obiteljske medicine pronalaze rizične skupine i upućuju ih na LDCT, odnosno CT niske doze zračenje koji predstavlja odličnu metodu za rano otkrivanje raka pluća jer osim iznimne kvalitete snimaka koje mogu otkriti i male promjene u plućima, emitira i iznimno niske doze zračenja koje ne ugrožavaju zdravlje osoba koje uđu u Program.

Sa svrhom unaprjeđenja Nacionalnog programa razvijen je novi informatički sustav koji će omogućiti liječnicima obiteljske medicine naručivanje na pretragu, a nalaz LDCT-a s uputama kako nastaviti obradu će se istim sustavom slati liječnicima obiteljske medicine, dok će nalaze LDCT-a očitavati klinički radiolozi kako bi se mogućnost pogrešaka minimalno smanjila.

Klinički radiolozi koji će očitavati snimke će osim nalaza koji upućuju na mogući karcinom pluća, bilježiti i slučajne nalazi poput prekomjernog nakupljanja kalcija u koronarnim arterijama, emfizema i intersticijskih promjena pluća. Sve navedene bolesti vodeći su uzrok smrti u svijetu i u Hrvatskoj, a ako se otkriju u ranoj fazi, što Program omogućava, šanse za izlječenje su veće.

 

PROVOĐENJE NACIONALNOG PROGRAMA I TRAJANJE PROGRAMA

LDCT snimanje će se provoditi u 16 centara diljem Hrvatske koji trenutno zadovoljavaju kriterije kvalitete Ministarstva zdravstva te provode redovitu kontrolu kvalitete.

Nakon pregleda i očitanja nalaza od strane kliničkih radiologa osobe kod kojih postoji sumnja na rak pluća bit će upućene na daljnju obradu u jedan od 6 centara za daljnju specijalističku pulmološku obradu i liječenje. U navedenim centrima rade vodeći hrvatski pulmolozi, klinički radiolozi, torakalni kirurzi te patolozi i citolozi kako bi se osobama kod kojih postoji sumnja na karcinom pluća mogla pružiti najbolja moguća skrb.

Sam Program će se provoditi narednih pet do deset godina kako bi se smrtnost ove zloćudne bolesti smanjila za 20% što znači da bi se godišnje spasilo više od 500 života u Republici Hrvatskoj.

Ujedno ovim Nacionalnim programom Republika Hrvatska će postati prva država Europske unije koja provodi program na razini države, a sam program je pokrenut i provodi se od strane Ministarstva zdravstva u suradnji sa Zakladom Hrvatska kuća disanja i Hrvatskim torakalnim društvom.