Vodeći domaći stručnjaci za liječenje astme na stručnoj virtualnoj tribini istaknuli su važnost korištenja učinkovite i trajne terapije, ključne u postizanju kontrole bolesti, te se osvrnuli na oboljele u kontekstu COVID-19 pandemije.