Kampanju Udahni za život koja promiče Nacionalni program za probir i rano otkrivanje raka pluća među ostalim podržali su i košarkaš Bojan Bogdanović, bacačica koplja Sara Kolak i operni pjevač Tomislav Mužek.