Škola nepušenja program je u kojem se interdisciplinarno i primjenom edukativno-psihoterapijskog pristupa, maloj grupi polaznika pomaže u odvikavanju od pušenja. Treća po redu škola kreće 23. travnja i u prvom tjednu će biti na rasporedu svakog dana od 17 do 19 sati, a održavat će se na adresi Dukljaninova 3 u Zagrebu. Svi zainteresirani mogu se prijaviti putem maila akomljenovic@toraks.hr ili na broj telefona 01 455 0299.

Poželjna veličina grupe je od 12-15 polaznika koji su prethodno intervjuirani i koji su popunili upitnike kojima se procjenjuje stupanj ovisnosti o pušenju.

Prvih 5 dolazaka na grupu je obavezno, a svaki naknadni dolazak odabir je svakog polaznika obzirom da se tada radi na održavanju postignute apstinencije.

Stručni tim sastavljen je od pulmologa  (2 u rotaciji), psihologa (2 u rotaciji) i psihijatra (1).

Follow up – poziv 3 mjeseca nakon prestanka pušenja i 6 mjeseci nakon prestanka pušenja.

Na kraju Škole nepušenja, polaznici će evaluirati program popunjavanjem anonimnog anketnog listića koji će, osim poboljšanja nedostataka programa, za cilj imati i praćenje  povezanosti zadovoljstva polaznika s jedne strane i njihovu uspješnost u odvikavanju 6 mjeseci nakon završetka programa.