Zaklada Hrvatska kuća disanja i Hrvatsko torakalno društvo organiziraju KOPB Akademiju za liječnike obiteljske medicine u Puli krajem listopada.

Datum održavanja: 29.listopad, 2016.

Mjesto održavanja: Pula

Kotizacija: 500,00 kn, uplaćuje se na račun Hrvatskog torakalnog društva

KOPB akademija

09:30 – 09:45     Uvodna riječ

09:45 – 10:05     Etiopatogeneza i patofiziološki mehanizmi nastanka KOPB

10:05 – 10:25     Klinička slika i simptomi

10:25 – 10:45     Dijagnostika

10:45 – 11:05     Radiološke metode u dijagnostici KOPB

11:05 –  11:15    Rasprava

11:15 – 11:30    Pauza za kavu

11:30 – 11:50     Klasifikacija i fenotipovi KOPB

11:50 – 12:10     Komorbiditeti u bolesnika sa KOPB

12:10 – 12:30     Liječenje bolesnika

12:30 – 12:50     Egzacerbacije KOPB i kako ih liječiti

12:50 – 13:00     Rasprava

13:00 – 14:00    Pauza za ručak

14:00 – 14:20     Inhalacijska terapija i važnost adherencije u bolesnika s KOPB

14:20 – 14:40     Prestanak pušenja

14:40 – 15:00     Plućna rehabilitacija i enteralna prehrana

15:00 – 15:20     Oksigenoterapija i NIV

15:20 – 15:45     Transplantacija pluća

15:45 – 16:00     Rasprava

16:00 – 16:20     Provjera znanja ( pismeni test )

Sudionici KOPB akademije će dobiti :

Tablicu inhalatorne terapije u Hrvatskoj

CD sa ključnim porukama za svako pojedino predavanje

Potvrdnicu o završenoj KOPB akademiji

Predavači

Akademik Miroslav Samaržija

Prof. dr.sc. Neven Tudorić

Prof. dr.sc. Sanja Popović-Grle

Prof.dr.sc. Ivica Mažuranić

Doc. dr.sc. Ljiljana Bulat-Kardum

Doc. dr.sc. Sanda Škrinjarić Cincar

Doc.dr.sc.  Melita Kukuljan

Doc. dr.sc. Ivan Gudelj

Doc. dr.sc. Marko Jakopović

Prim.dr.sc. Bojana Butorac Petanjek

Prim.dr.sc. Andrea Vukić Dugac

Dr.sc. Gordana Pavliša

Mr.sc. Alma Rožman

Mr.sc. Žarko Vrbica

Prim. Tajana Jalušić Glunčić

Dr.med. Željko Čulina

Dr. med. Jelena  Ostojić

Zaklada Hrvatska kuća disanja i Hrvatsko torakalno društvo nastavljaju s organizacijom KOPB Akademija za liječnike obiteljske medicine.

17. rujna, s početkom u 9.00 h, u Gradskoj knjižnici u Slavonskom Brodu održat će se druga po redu KOPB Akademija.

Cijeli program Akademije možete preuzeti ovdje.

Raspored budućih Akademija:

29.10. Pula

12.11.Dubrovnik

26.11.Split

17.12.Varaždin

21.01.Rijeka

28.01.Osijek

18.02.Zadar

25.02. Zagreb

Zaklada Hrvatska kuća disanja i Hrvatsko torakalno društvo u lipnju ove godine održali su prvu po redu KOPB akademiju za liječnike obiteljske medicine u Zagrebu s ciljem edukacije stručne javnosti o KOPB-u.

PROGRAM AKADEMIJE:

09:00 – 09:15     Uvodna riječ

09:15 – 09:35     Etiopatogeneza i patofiziološki mehanizmi nastanka KOPB

09:35 – 09:55     Klinička slika i simptomi

09:55 – 10:15     Dijagnostika

10:15 – 10:35     Radiološke metode u dijagnostici KOPB

10:35 –  10:50    Rasprava

10:50 – 11:05    Pauza za kavu

11:05 – 11:25     Klasifikacija i fenotipovi KOPB

11:25 – 11:45     Komorbiditeti u bolesnika sa KOPB

11:45 – 12:05     Liječenje bolesnika

12:05 – 12:25     Egzacerbacije KOPB i kako ih liječiti

12:25 – 12:40     Rasprava

12:40 – 13:40    Pauza za ručak

13:40 – 14:00     Inhalacijska terapija i važnost adherencije u bolesnika s KOPB

14:00 – 14:20     Prestanak pušenja

14:20 – 14:40     Plućna rehabilitacija i enteralna prehrana

14:40 – 15:00     Oksigenoterapija i NIV

15:00 – 15:15     Transplantacija pluća

15:15 – 15:30     Rasprava

15:30 – 16:00     Provjera znanja (pismeni test)

Predavači

Akademik Miroslav Samaržija

Prof. dr.sc. Neven Tudorić

Prof. dr.sc. Sanja Popović-Grle

Prof.dr.sc. Ivica Mažuranić

Doc. dr.sc. Ljiljana Bulat-Kardum

Doc. dr.sc. Sanda Škrinjarić Cincar

Doc.dr.sc.  Melita Kukuljan

Doc. dr.sc. Ivan Gudelj

Doc. dr.sc. Marko Jakopović

Prim.dr.sc. Bojana Butorac Petanjek

Prim.dr.sc. Andrea Vukić Dugac

Dr.sc. Gordana Pavliša

Mr.sc. Alma Rožman

Mr.sc. Žarko Vrbica

Prim. Tajana Jalušić Glunčić

Dr.med. Željko Čulina

Dr. med. Jelena  Ostojić

Prijavite se na KPB Akademiju u Puli

Zaklada Hrvatska kuća disanja i Hrvatsko torakalno društvo organiziraju KOPB Akademija za liječnike obiteljske medicine u listopadu u Puli.

Datum održavanja: 29.listopad, 2016.

Mjesto održavanja: Pula

Kotizacija: 500,00 kn, uplaćuje se na račun Hrvatskog torakalnog društva

KOPB akademija

09:30 – 09:45     Uvodna riječ

09:45 – 10:05     Etiopatogeneza i patofiziološki mehanizmi nastanka KOPB

10:05 – 10:25     Klinička slika i simptomi

10:25 – 10:45     Dijagnostika

10:45 – 11:05     Radiološke metode u dijagnostici KOPB

11:05 –  11:15    Rasprava

11:15 – 11:30    Pauza za kavu

11:30 – 11:50     Klasifikacija i fenotipovi KOPB

11:50 – 12:10     Komorbiditeti u bolesnika sa KOPB

12:10 – 12:30     Liječenje bolesnika

12:30 – 12:50     Egzacerbacije KOPB i kako ih liječiti

12:50 – 13:00     Rasprava

13:00 – 14:00    Pauza za ručak

14:00 – 14:20     Inhalacijska terapija i važnost adherencije u bolesnika s KOPB

14:20 – 14:40     Prestanak pušenja

14:40 – 15:00     Plućna rehabilitacija i enteralna prehrana

15:00 – 15:20     Oksigenoterapija i NIV

15:20 – 15:45     Transplantacija pluća

15:45 – 16:00     Rasprava

16:00 – 16:20     Provjera znanja ( pismeni test )

Sudionici KOPB akademije će dobiti :

Tablicu inhalatorne terapije u Hrvatskoj

CD sa ključnim porukama za svako pojedino predavanje

Potvrdnicu o završenoj KOPB akademiji

Predavači

Akademik Miroslav Samaržija

Prof. dr.sc. Neven Tudorić

Prof. dr.sc. Sanja Popović-Grle

Prof.dr.sc. Ivica Mažuranić

Doc. dr.sc. Ljiljana Bulat-Kardum

Doc. dr.sc. Sanda Škrinjarić Cincar

Doc.dr.sc.  Melita Kukuljan

Doc. dr.sc. Ivan Gudelj

Doc. dr.sc. Marko Jakopović

Prim.dr.sc. Bojana Butorac Petanjek

Prim.dr.sc. Andrea Vukić Dugac

Dr.sc. Gordana Pavliša

Mr.sc. Alma Rožman

Mr.sc. Žarko Vrbica

Prim. Tajana Jalušić Glunčić

Dr.med. Željko Čulina

Dr. med. Jelena  Ostojić

Osnivatelji zaklade “Hrvatska kuća disanja”

Zaklada suportira