Novosti

Hrvatski dan bez duhanskog dima – prijavite se za besplatnu Školu nepušenja

Danas je Hrvatski dan bez duhanskog dima koji ćemo obilježiti sa našim polaznicima trenutne Škole nepušenja.

Svi koji se nisu uspjeli do sada prijaviti u neku od Škola nepušenja, imaju priliku to učiniti sada!

Ovoga travnja ponovno kreće Škola nepušenja, idealna prilika za rješavanje ove nezdrave navike i život bez duhanskog dima.

Škola nepušenja program je u kojem se interdisciplinarno i primjenom edukativno-psihoterapijskog pristupa, maloj grupi polaznika pomaže u odvikavanju od pušenja.
Poželjna veličina grupe je od 12-15 polaznika koji su prethodno intervjuirani i koji su popunili upitnike kojima se procjenjuje stupanj ovisnosti o pušenju.
Prvih 5 dolazaka na grupu je obavezno, a svaki naknadni dolazak odabir je svakog polaznika obzirom da se tada radi na održavanju postignute apstinencije.
Stručni tim sastavljen je od pulmologa (2 u rotaciji), psihologa (2 u rotaciji) i psihijatra (1).

Follow up – poziv 3 mjeseca nakon prestanka pušenja i 6 mjeseci nakon prestanka pušenja.

Na kraju Škole nepušenja, polaznici će evaluirati program popunjavanjem anonimnog anketnog listića koji će, osim poboljšanja nedostataka programa, za cilj imati i praćenje  povezanosti zadovoljstva polaznika s jedne strane i njihovu uspješnost u odvikavanju 6.mjeseci nakon završetka programa.

Prijaviti se možete na mail akomljenovic@hrvatskakucadisanja.hr ili na broj 01 455 0299.

Točni termini i datumi održavanja škole bit će stavljeni naknadno na stranice Hrvatske kuće disanja.